Slaapapneu

Slaapapneu is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en is één van de meest voorkomende slaapstoornissen.

Slaapapneu is een afkorting van slaapapneusyndroom (SAS) en is een stoornis waarbij de ademheling tijdens het slapen korte periodes volledig stopt óf sterk verzwakt is.

In Nederland heeft ongeveer 5% van de mensen (voornamelijk mannen) last van slaapapneu, echter het overgrote deel is zich hiervan niet bewust.

De meeste huisartsen weten zich meestal geen raad met de vage klachten waar apneupatiënten zich mee melden en worden vaak naar huis gestuurd met de mededeling dat ze last hebben van een burn-out.

SLAAPAPNEU

SlaapapneuHoewel iedereen wel eens kort stopt met ademen in de slaap spreken we officieel pas van slaapapneu als dit minimaal 5 keer per uur en 20 keer per nacht gedurende minstens 10 seconden gebeurt.

De perioden van ademstilstand zijn relatief kort en duren meestal 15 tot 30 seconden, maar er zijn ook mensen met langere adempauzes in hun slaap hoewel dit minder voorkomt.

Als langere adempauzes dan 30 seconden hebt komt dit omdat je niet genoeg zuurstof opneemt en geen koolzuurgas uitademt.

Hierdoor geven je hersenen een signaal af om te ontwaken, waarna je meestal met een schok wakker zult worden en de ademhaling hervat.

Slaapapneu (afkorting van slaapapneusyndroom) is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. (Wikipedia)

SLAAPAPNEU HERKENNEN

Don't stop breathing graffitiMensen die lijden aan het slaapapneusyndroom hebben meestal de volgende symptomen: onrustig slapen, oververmoeid, erg moe overdag, slechte concentratie, hoofdpijn, extreem prikkelbaar en depressies.

Maar hoe kom je erachter dat je last het van slaapapneu omdat je zelf slaapt? Dit is erg moeilijk maar als je elke ochtend nog steeds extreem moe wakker wordt is het tijd om je huisarts te raadplegen.

Uiteraard is dit al iets makkelijker als je niet alleen slaapt en je vriend, vriendin, man of vrouw zal horen dat je erg snurkt en daarna stopt met ademen om vervolgens na een halve minuut weer verder te ademen.

Deze slaapstoornis is over het algemeen überhaupt geen pretje voor de partner omdat het meestal gepaard gaat met overmatig luid snurken met er lange uithalen.

Centraleslaapapneusyndroom en obstructieveslaapapneusyndroom

Slaapapneu kun je onderverdelen in twee verschillende syndromen, namelijk: centraleslaapapneusyndroom (CSAS) en obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS).

Verreweg de meeste mensen die aan slaapapneu lijden hebben een combinatie van CSAS en OSAS.

Bij CSAS geeft het ademhalingscentrum in je hersenen tijdens je slaap geen goed signaal door naar de ademhalingsspieren waardoor de ademhaling tijdelijk stopt.

Terwijl bij OSAS de oorzaak ligt in de bovenste luchtweg die wordt afgesloten door de tong en de luchtweg blokkeert.

Door deze adempauzes wordt de patiënt steeds (half) wakker waardoor hij of zij nooit de diepe slaapfase zal bereiken en erg vermoeid wakker wordt.

In meer dan de helft van de gevallen van het obstructieveslaapapneusyndroom ligt de oorzaak in de slaaphouding van de patiënt. Dit noemt men overigens positionele obstructieve slaapapneu (POSA).

Obstructieveslaapapneusyndroom

Luchtweg van een mensHet obstructieveslaapapneusyndroom komt in veel gevallen door roken waardoor een vernauwing in het ademhalingskanaal is ontstaan.

Andere oorzaken kunnen zijn: erfelijke afwijkingen, te korte onderkaak, longafwijkingen, te lage spierspanning van de mond- en keelspieren of reflux.

Enkele symptomen van OSAS zijn: extreem snurken, schokkend wakker worden, erg zweten tijdens de slaap, krampaanvallen en een te hoge bloeddruk.

Mensen met het obstructieveslaapapneusyndroom hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

DIAGNOSE STELLEN

DokterOm te bepalen of iemand echt lijdt aan slaapapneu wordt deze persoon (meestal in het ziekenhuis) onderworpen aan een slaaponderzoek.

Tijdens dit slaaponderzoek worden verschillende metingen gedaan, waarvan het meten van het aantal ademstilstanden per uur (AHI) de belangrijkste is.

Hiernaast wordt ook de slaperigheid van de patiënt overdag gemeten, waarna men de ernst van de slaapapneu kan bepalen.

In Nederland kennen we drie gradaties van OSAS, namelijk: lichte OSAS, matige OSAS en ernstige OSAS.

Bij ernstige OSAS zou iemand in slaap kunnen vallen tijdens situaties die grote aandacht vereisen, bijvoorbeeld tijdens autorijden.

Aantal ademstilstanden per uur

  • 5 tot 15: licht OSAS
  • 15 tot 30: matig OSAS
  • > 30: ernstig OSAS

Slaapapneu door overbeet

Slaapapneu door overbeetSlaapapneu kan ook worden veroorzaakt door een grote overbeet. Een overbeet is een afwijkende stand van je tanden en veroorzaakt dat je bovengebit aan de voorkant over je ondergebit komt bij het sluiten van de mond.

Hierdoor kan een grote blokkade ontstaan tijdens het ademen die vooral problemen met zich meebrengt tijdens het slapen.

Gelukkig kan een tandarts dit meestal al op jonge leeftijd corrigeren met behulp van een beugel.

IS SLAAPAPNEU GEVAARLIJK?

Slaapapneu kan inderdaad gevaarlijk zijn omdat het in veel gevallen andere ziektebeelden met zich meebrengt.

Dit komt omdat er tijdens de ademstilstanden geen zuurstof door het lichaam wordt opgenomen.

Als dan ook nog de periodes tussen de adempauzes niet lang genoeg zijn om het zuurstofgehalte in het bloed weer op te krikken kunnen verschillende organen worden aangetast.

Door dit zuurstoftekort kunnen er verschillende klachten ontstaan, zoals: te hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas.

SLAAPAPNEU BEHANDELEN

Hoe slaapapneu wordt behandeld hangt af van de ernst van de situatie van slaapstoornis.

Patiënten krijgen vaak het advies om meer te sporten, gewicht te verliezen, geen alcohol voor het slapen te drinken en geen grote maaltijden te eten enkele uren voor het slapen.

Pas als deze “simpele” aanpassingen van de levensstijl niet helpen kan worden besloten over te gaan tot en operatie.

Er zijn verschillende mogelijke operaties om mensen met apneu beter te laten slapen, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze als doel hebben om de blokkade van de luchtweg op te heffen.

Operaties

Slaapapneu operatieZo kan worden overgegaan tot het verwijderen van de amandelen of de huig. Maar ook het verwijderen, of een correctie, van het neustussenschot kan noodzakelijk zijn.

Maar ook een kaakcorrectie, het naar voren plaatsen van het tongbeen of zelfs het plaatsen van een prothese tussen de twee helften van het tongbeen kan uitkomst bieden.

Nachtbeugel

Bij lichte vormen van slaapapneu krijgt de patiënt tegenwoordig meestal een beugel om ervoor te zorgen dat de tong niet verder naar achteren kan zakken.

Deze beugels lijken veel op de beugels die orthodontisten gebruiken om de tanden van hun patiënten recht te zetten.

De behandeling van apneu door middel van een beugel is in Nederland geïntroduceerd en heeft zichzelf bewezen als een goede oplossing voor OSAS met zeer weinig bijwerkingen.

MET MASKER OP SLAPEN

Bij ernstige OSAS is echter in veel gevallen positievedrukbeademing, ook wel positive airway pressure of PAP genaamd, noodzakelijk.

Hierbij moet de patiënt zijn hele leven met een masker met drukbeademing slapen omdat deze slaapstoornis niet te verhelpen is.

CPAP

Continuous positive airway pressure, of continue positieve luchtwegdruk (CPAP), is een systeem waarbij de luchtwegen tijdens de slaap constant open worden gehouden door constante positieve luchtdruk door het masker.

Bilevel positive airway pressure (BiPAP) is een systeem waarbij de luchtdruk verschillend is voor inademen en voor uitademen.

Omdat sommige patienten een erg hoge druk nodig hebben bij het inademen wordt het moeilijk voor deze mensen om tegen diezelfde druk uit te ademen, daarom wordt het systeem zo ingesteld dat er een andere luchtdruk door het masker wordt geblazen tijdens het uitademen.

Auto-positive airway pressure (APAP) is een vergelijkbaar systeem met CPAP, alleen de APAP bepaalt zelf de luchtdruk aan de hand van hoe groot de obstructie in de luchtwegen is.

Positietherapie

SlaaphoudingZoals eerder aangehaald is bij meer dan de helft van de slaapapneu-patiënten hun klachten te wijten aan het slapen in een verkeerde houding.

Om te voorkomen dat de slaper in deze verkeerde houding gaat slapen zijn in de loop der jaren verschillende therapieën bedacht, waarbij de één succesvoller was/is dan de ander.

  • Trilsensor: Zodra de slaper op de rug gaat liggen begint een klein apparaatje te trillen om de patiënt te stimuleren een ander houding aan te nemen.
  • Tennisbal: Om op de rug draaien te voorkomen werd vroeger een tennisbal in de rugzijde van de pyjama gemonteerd. Deze methode was soms erg pijnlijk en kon rugproblemen veroorzaken, daarom wordt dit al jaren niet meer gebruikt.
  • Night Shift: Een trilsensor die aan de achterkant van de nek wordt bevestigt en begint te trillen als de slaper op de rug gaat liggen. Het trillen stopt pas als deze de slaaphouding verandert.
  • Slaap Positie Trainer: Hetzelfde principe als bij de bovengenoemde trilsensoren, alleen wordt deze rond de borst van de patiënt gedragen.

ALTERNATIEVE HULPMIDDELEN

In de loop der jaren zijn er natuurlijk ook allerlei alternatieve hulpmiddelen op de markt gekomen om mensen van hun slaapapneu af te helpen.

Hoewel de werking van deze middelen twijfelachtig mag worden genoemd zal ik de belangrijkste toch even met jullie bespreken.

Antisnurkkussen

Snurken en ook ademstilstanden verminderen of stoppen helemaal als de luchtweg vrij en open blijft, dat is duidelijk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de apneu minder wordt als het bovenlichaam tijdens het slapen in een hoek van 30 graden wordt opgericht.

Deze zogenaamde antisnurkkussens stimuleren de slaper om in een zijligging te gaan slapen waardoor de ademhaling beter wordt.

Hoewel het antisnurkkussen niet voor iedereen een succes blijkt te zijn, zijn er toch veel mensen die er zeer tevreden over zijn. Ik zou dus zeggen probeer het gewoon zelf een keer!

Spelen op de didgeridoo

Spelen op een didgeridooVolgens een Zwitserse professor neemt de slaapapneu af als je op de didgeridoo leert spelen.

De didgeridoo is een houten blaasinstrument uit Australië waaruit een erg laag brommend geluid komt. Het is het instrument van de Aboriginals.

Om de didgeridoo te kunnen bespelen wordt gebruik gemaakt van een speciale ademhalingstechniek genaamd “cicular breathing”.

Circular breathing is een techniek waarbij tijdens het uitblazen tevens ingeademd kan worden.

Dankzij deze techniek worden de ademhalingsspieren bijzonder goed getraind en zou het je slaapapneu sterk doen afnemen.

Helaas blijkt het effect van het spelen op de didgeridoo voor apneu-patiënten gering.

Tongneerhouder

Een tongneerhouder is een beugel die ervoor zorgt dat de tong naar beneden wordt gedrukt in het gehemelte en niet naar achteren kan zakken om de luchtweg vrij te houden.

Hoewel de tongneerhouder wel degelijk helpt tegen snurken is gebleken dat deze niet helpt tegen slaapapneu.

NEEM SLAAPAPNEU SERIEUS!

Perfect Slapen in 7 Stappen boekSlaapapneu is een slaapstoornis die uiterst serieus genomen moet worden! Dus merk je zelf dat je adem tijdens je slaap soms stokt en je schokkend wakker schrikt.

Of wordt je hierop gewezen door je partner dan is het tijd om actie te ondernemen en de huisarts te raadplegen.

Vertel over je klachten en wat je partner eventueel heeft waargenomen en vraag om een doorverwijzing naar een slaaponderzoek.

Aan de hand van dit slaaponderzoek kan worden bepaald of je ook daadwerkelijk slaapapneu hebt of misschien lijdt aan een andere slaapstoornis.

WAT KAN IK ZELF DOEN?

Heb je het vermoeden dat je een slaapstoornis hebt? Slaap je slecht en wordt je nog steeds doodmoe wakker?

Dan zou ik zeker een kijkje nemen op de site van de Perfect Slapen in 7 Stappen methode door op de banner hieronder te klikken.

Direct toegang banner

In deze cursus die je direct kunt downloaden leer je onder andere hoe je rustiger aan de nacht begint waardoor je beter zult slapen.

Bovendien leer je met deze methode hoe je je biologische klok weer gelijk kunt zetten en je slaap-waakritme kunt herstellen.

Wacht niet langer! Download de Perfect Slapen in 7 Stappen methode en slaap komende nacht al beter!