Wat is de Epworth Sleepiness Scale (ESS)?

De Epworth Sleepiness Scale (ESS) is een manier om iemands vermoeidheid en slaperigheid overdag te meten met behulp van een korte vragenlijst.

De ESS die in 1991 werd geïntroduceerd door dr. Murray Johns van het Epworth Hospital in Melbourne, Australië, is een goede manier om bepaalde slaapstoornissen vast te stellen.

Epworth Sleepiness Scale (ESS) invullen

De Epworth Sleepiness Scale vragenlijst

De Epworth Sleepiness Scale vragenlijst vraagt deelnemers in te vullen hoe waarschijnlijk het is dat ze in acht verschillende situaties in het dagelijkse leven in slaap vallen.

Op elke vraag is een antwoord mogelijk van 0 – 3 waarna na de laatste vraag de “gescoorde” punten worden opgeteld.

Wanneer je na het optellen van de punten maximaal 9 punten hebt verzameld ben je een normale slaper met een normale fitheid en energielevel.

Scoor je echter 10 – 24 punten dan doe je er goed aan direct je huisarts te raadplegen en doorverwezen te worden naar een slaapkliniek voor slaaponderzoek.

Een score tussen 11 – 15 kan al duiden op lichte tot gemiddelde slaapapneu, terwijl een score van 16 en hoger veelal duidt op ernstige slaapapneu of narcolepsie.

De vragen van de Epworth Sleepiness Scale vragenlijst geven veel inzichten bepaalde slaapstoornissen te diagnostiseren, toch is verder onderzoek wel nodig om een slaapprobleem definitief vast te stellen.

De vragen:

Epworth Sleepiness ScaleHoe groot is de kans dat je in slaap valt…

 1. Tijdens televisie kijken
 2. Tijdens werktijd
 3. Tijdens het klussen
 4. Tijdens een gesprek met iemand anders
 5. Tijdens een bezoek aan familie of vrienden
 6. ’s Middags os ’s avonds na het eten
 7. Als je langer dan 1 uur zittend als passagier in de auto meerijdt
 8. In de auto in een stilstaande file.

De antwoorden:

Check hier de mogelijke antwoorden:

 • 0 = Ik zou nooit indutten
 • 1 = Ik zou af en toe indutten
 • 2 = Ik zou vrij vaak indutten
 • 3 = Ik zou altijd indutten

De vragenlijst is ooit bedacht met de bedoeling deze nooit te veranderen en altijd hetzelfde te laten als een standaard test.

Toch zijn de vragen in de loop der jaren hier en daar wel iets veranderd en is de vragenlijst ook in bijna ieder land iets anders omdat bepaalde vragen simpelweg niet opgaan in sommige landen.

Daarnaast wordt aangeraden de resultaten van de ESS niet met de deelnemers te delen tot de test volledig is afgerond omdat dit het verder invullen van de resterende vragen kan beïnvloeden.

>> Tip: Wil jij direct jouw score checken? Vul dan de vragenlijst hier in! (Engels)

Slaapstoornissen opsporen met ESS

De Epworth Sleepiness Scale is een betrouwbaar middel om in de eerste plaats slaapapneu vast te stellen.

Daarnaast blijkt deze test ook bijzonder nuttig om narcolepsie en idiopatische hypersomnie op te sporen.

Het wordt bovendien gebruikt om overmatige vermoeidheid overdag op te sporen en deze vragenlijst wordt vervolgens wederom afgenomen nadat de patiënt is behandeld om verbeteringen te bepalen.

Een goede tegenhanger, of aanvulling, van de Epworth Sleepiness Scale is de Pittsburgh Sleep Quality Index welke zich vooral richt op slaapkwaliteit.