Is ADHD een slaapstoornis en wat betekent dit voor de behandeling?

Is ADHD een slaapstoornis?Vooral de afgelopen twee decennia lijkt ADHD als een soort epidemie door Nederland te razen, echter wat weten we nu eigenlijk over deze stoornis en is ADHD een slaapstoornis of niet?

De afkorting ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) komt steeds vaker over de lippen van ouders en leraren.

Kinderen die concentratieproblemen hebben, impulsief gedrag vertonen en zoveel energie hebben dat ze de hele dag als stuiterballen door het leven gaan krijgen al snel het stempel ADHD.

De overheid heeft inmiddels miljoenen geïnvesteerd in onderzoek om de oorzaak van deze stoornis te achterhalen en een behandelplan op te stellen.

Zo is er onderzoek gedaan naar erfelijkheid, hersenontwikkeling, blootstelling aan lood, ouders die hun kinderen richting een hogere opleiding pushen en nog vele andere factoren.

Maar stel je voor dat het antwoord en de oplossing veel meer voor de hand ligt dan je zou denken?

IS ADHD EEN SLAAPSTOORNIS?

Slapend kindMeerdere wetenschappers denken dat de oorzaak van het toenemende aantal kinderen met ADHD ligt in slaaptekort.

Veel kinderen slapen tegenwoordig lang niet meer zoveel als kinderen vroeger sliepen, als gevolg hiervan gaan ze zich stout en uitdagend gedragen.

Deze nieuwe bevindingen krijgen de afgelopen jaren steeds meer steun omdat uit verschillende onderzoeken gebleken is dat er een verband bestaat tussen ADHD en de slaapduur, kwaliteit en timing van de slaap.

In een tijd waarin bijna elk kind vanaf zijn of haar peuterjaren toegang tot een tv of tablet heeft en steeds jonger moeten stoppen met spelen en beginnen met leren rijst de vraag:

Zijn onze kinderen zo overgestimuleerd en gestresst dat ze niet zoveel en zo goed kunnen slapen als ze eigenlijk zouden moeten?

SLAAPPROBLEMEN EN ADHD

Er is steeds meer bewijs waaruit blijkt dat veel kinderen een verkeerde diagnose hebben gekregen en dat ze geen ADHD hebben, maar slecht slapen, slapeloosheid, slaapapneu of een andere slaapstoornis.

Echter het meest verwarrende idee is dat ADHD op zichzelf helemaal geen gedragsstoornis is, maar een slaapstoornis.

Als dit klopt dan zal de volledige definitie van deze stoornis moeten veranderen en zullen er ook nieuwe behandelmethodes moeten komen.

De laatste data om dit te ondersteunen komt uit september 2017 en is afkomstig onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij onderzochten de biologische klok, of circadiane ritme, van kandidaten met ADHD en kandidaten zonder deze stoornis.

Bij de kandidaten met ADHD bleek de productie van het slaaphormoon melatonine ongeveer anderhalf uur later op gang te komen dan bij de andere proefpersonen het geval was.

KINDEREN MET ADHD SLAPEN (VEEL) KORTER

Kind met ADHDHierdoor vielen zij later in slaap en sliepen zij korter met alle gevolgen van dien.

Wanneer het slaap- waakritme verstoord is zal ook de lichaamstemperatuur, lichaamsbeweging en eetmomenten anders zijn.

Dit kan tot ernstige concentratieproblemen en uitdagend gedrag leiden.

Het lijkt er steeds meer op dat ADHD en slapeloosheid beide symptomen zijn van een groter fysiologisch en mentaal probleem.

Slaapproblemen zijn onder te verdelen in drie categorieën, namelijk: te weinig slaap, slapeloosheid en een verstoorde ademhaling tijdens het slapen.

Deze komen alle drie erg vaak voor bij jonge kinderen, ruim 25% van de Nederlandse kinderen heeft zelfs te maken met een (chronisch) slaapprobleem.

Men kwam erachter dat kinderen die luidruchtig snurken, door de mond ademen of stoppen met ademen tijdens het slapen rond hun 7e levensjaar 50% meer symptomen van ADHD vertoonden dan kinderen die goed sliepen.

GEDRAG VAN KINDEREN BEÏNVLOED DOOR SLAAPKWALITEIT

Baby slapenHieruit blijkt maar weer hoe erg de slaapkwaliteit het gedrag van kinderen kan beïnvloeden.

Eerdere onderzoeken wezen al uit dat ongeveer 70% van alle mensen met ADHD ook slaapproblemen hebben en des te minder ze slapen des te sterker de symptomen worden.

Het feit dat jonge kinderen tegenwoordig te weinig slapen is voor een groot deel te wijten aan de ouders.

Kleuters horen gemiddeld 11 – 13 uur slaap te krijgen per nacht, terwijl veel kinderen “met ADHD” slechts 8 à 9 slaapuren maken.

Toch zijn niet alle diagnoses van ADHD verkeerd, want ongeveer 10% van alle Nederlandse kinderen tussen 4 en 16 jaar hebben hiermee te maken.

Slapen is en blijft een probleem voor mensen met een korte concentratiespanne, maar dit kan niet voor alle kinderen met deze gedragsstoornis gelden denken experts.

Toch hebben veel kinderen met ADHD tegenwoordig ook slaapproblemen. Dit heeft volgend experts niets te maken met de stoornis zelf maar met de medicatie die kinderen krijgen.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw werkte de werkzame stoffen van medicatie vaak slechts 5 à 6 uur.

Tegenwoordig werken de medicijnen die kinderen met ADHD krijgen tot wel 12 uur en dit zit hun slaap vervolgens in de weg.

Als je kind dus erg gevoelig is voor de medicatie zal hij of zij zich pas laat op de avond erg slaperig voelen en klaar zijn om te gaan slapen.

CONCLUSIE

ADHD en alle bijbehorende symptomen blijft een onderwerp waar ook de komende jaren nog veel onderzoek naar gedaan zal worden.

Misschien zullen we er zelfs wel nooit achter komen wat het verband tussen ADHD en slapen nu precies is.

Je zult je wellicht afvragen wat je hier als ouder nu aan kunt doen om het te voorkomen en de symptomen te verminderen.

LEER JE KIND AL VANAF BABY GOED SLAPEN

Baby Slaap Geheimen coverJe kunt je kind al vanaf dat hij of zij een baby is een goed slaappatroon aanleren om ervoor te  zorgen dat je zoon of dochter ook in de toekomst geen slaapprobleem gaat krijgen.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat Baby Slaap Geheimen van Annelot Hofstede de ideale slaaptraining voor baby’s is en deze wil ik je dan ook van harte aanraden.

Je leert bewezen technieken om jouw kind op een gezond en vast slaapritme te krijgen waardoor hij zich het beste kan ontwikkelen.

Hierdoor zullen ook jullie als ouders een betere nachtrust krijgen en elke avond met een gerust hart gaan slapen.

BABY SLAAP GEHEIMEN GRATIS UITPROBEREN

Als je Baby Slaap Geheimen download via onze exclusieve kortingslink krijg je tijdelijk 50% korting en een aantal gratis bonus eBooks.

Je kunt deze slaaptraining voor baby’s ook gratis uitproberen, want dankzij de 90 dagen niet-goed-geld-terug garantie krijg je gewoon je geld terug als je niet tevreden bent!

DOWNLOAD BABY SLAAP GEHEIMEN NU!

Inmiddels ruim 10.000 keer gedownload!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *